Functie VERVANGEN

Vervangt een tekenreeks door een andere.

Syntaxis:


    Replace (Expression As String, Find As String, Replace As String [, Start = 1 [, Count = -1 [, Compare = True]]]) As String
  

Als u niet veel argumenten hoeft door te geven, raden wij het gebruik van sleutelwoorden aan. Bij positionele aanroep moet u waarden voor alle parameters voor uw benodigde parameter doorgeven, ongeacht optioneel of niet. Dit zorgt ervoor dat de waarden op de goede plaatsen staan. Bij het gebruik van sleutelwoorden kunt u de optionele parameters overslaan.

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Expression: Een tekenreeks die u wilt wijzigen.

Find: De te zoeken tekenreeks.

Replace: De tekenreeks die de gezochte tekenreeks moet vervangen.

Start: Optionele numerieke expressie die de positie aangeeft vanwaar af gezocht wordt, maar ook het begin van de terug te geven tekenreeks.

Count: Optioneel, het maximaal aantal keren dat het vervangen moet worden gedaan. De waarde -1 geeft aan dat alle mogelijke vervangingen moeten worden gedaan.

Compare: Optioneel, booleaanse expressie die het type vergelijking aangeeft. De waard is True of False. De standaardwaarde True geeft aan dat de vergelijking van tekst niet hoofdlettergevoelig is. De waarde False geeft aan dat de binaire vergelijking wel hoofdlettergevoelig is. U kunt ook 0 en 1 gebruiken in plaats van respectievelijk False en True.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    MsgBox Replace ("aBbcnnbnn", "b", "$", 1, 1, False) 'uitvoer: "aB$cnnbnn"
    REM Betekenis : "b" moet worden vervangen, maar
    REM * alleen wanneer het een kleine letter is (compare=False), de "B" telt dus niet mee
    REM * allen het eerste (hoofdlettergevoelig)voorkomen (count=1)
    MsgBox Replace ("ABCDEFGHI", "E", "*", 4)
    REM Uitvoer: D*FGHI omdat het zoeken op positie 4 begint, dat is ook het begin van de tekenreeks die teruggegeven wordt.
    MsgBox Replace("aBbcnnbnn", "b", "$£", compare:=False) ' Uitvoer: "aB$£cnn$£nn"
    REM Vervang alle (count = -1) "b" door "$£" rekeninghoudend met hoofdletter (compare=False) beginnend op de eerste letter (start=1)
  

Help ons, alstublieft!