Functie Partition [VBA]

Retourneert een tekenreeks die aangeeft waar een getal voorkomt binnen berekende bereiken.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

Partition( Getal, Start, Eind, Interval)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Getal: Verplicht. Het eerste getal dat u wilt zoeken. (U kunt zoeken op meerdere aaneengesloten getallen.)

Start: Verplicht. Een geheel getal dat de ondergrens van het bereik aangeeft.

Eind: Verplicht. Een geheel getal dat de bovengrens van het bereik aangeeft.

Interval: Verplicht. Een geheel getal dat aangeeft hoe groot de partitie is van wat u zoekt (binnen het bereik Start - Eind).

Voorbeeld:


    Option VBASupport 1
    Option Explicit
    Sub Test_Partition
      Dim retStr As String
      retStr = Partition(20, 0, 98, 5)
      print "20:24 het getal 20 komt voor in het bereik: " & retStr
      retStr = Partition(20, 0, 99, 1)
      print " 20: 20 het getal 20 komt voor in het bereik: " & retStr
      retStr = Partition(120, 0, 99, 5)
      print "100: het getal 120 komt voor in het bereik: " & retStr
      retStr = Partition(-5, 0, 99, 5)
      print "  : -1 het getal -5 komt voor in het bereik: " & retStr
      retStr = Partition(2, 0, 5, 2)
      print " 2: 3 het getal 2 komt voor in het bereik: " & retStr
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!