Operator New

Gebruik de operator New om een instantie van een object van een gebruikergedefinieerd type, UNO-service, structuur of opsomming aan te maken.

Syntaxis:

Dim oObj as New ObjectType

oObj = New ObjectType

note

De operator New kan zowel bij de declaratie of bij het toekennen van een waarde worden gebruikt.


Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt met de operator New een instantie van de Uno-structuur PropertyValue aangemaakt.


  ' Bij de declaratie een instantie aanmaken
  Dim oProp1 as New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp1.Name = "Some name"
  oProp1.Value = 100
  ' Bij het toekennen van een waarde een instantie aanmaken
  Dim oProp2 as Object
  oProp2 = New com.sun.star.beans.PropertyValue
  oProp2.Name = "Other name"
  oProp2.Value = 200
 
tip

De operator New is optioneel bij het zetten van de optie Option Compatible.


In dit voorbeeld wordt er weer bij de declaratie een instantie van Student aangemaakt. Het object kan dus ook gebruikergedefinieerd zijn.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as New Student
    oStudent1.FirstName = "John"
    oStudent2.Program = "Computer Science"
  End Sub
 

Help ons, alstublieft!