Sneltoetsen in de BASIC-IDE

In de BASIC-IDE kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Actie

Sneltoets

Klik op dit pictogram om de code uit te voeren, beginnend op de eerste regel of vanaf het huidige onderbrekingspunt als het programma daar eerder gestopt is.

F5

Stoppen

Shift+F5

Voeg controle toe voor de variabele bij de cursor.

F7

Ga stap voor stap door elke instructie, beginnend op de eerste regel of bij die instructie waar de programma-uitvoering eerder gestopt is.

F8

Uitvoeren in één stap, net als met F8, maar een functie-aanroep wordt slechts als één instructie beschouwd.

Shift+F8

Een onderbrekingspunt op de huidige regel of alle onderbrekingspunten in de huidige selectie instellen of verwijderen.

F9

Het onderbrekingspunt op de huidige regel of alle onderbrekingspunten in de huidige selectie inschakelen/uitschakelen.

Shift+F9


Een macro die wordt uitgevoerd kan worden verlaten met Shift++Q, alsmede van buiten de BASIC IDE. Indien u in de BASIC IDE bent en de macro stopt bij een onderbrekingspunt, dan stopt Shift++Q het uitvoeren van de macro, maar u kunt dit pas herkennen na de volgende F5, F8, of Shift+F8.

Help ons, alstublieft!