Operator Is

Test of twee Basic variabelen aan dezelfde instantie van een object refereren.

Syntaxis:

result = oObj1 Is oObj2

Indien oObj1 en oObj2 referenties zijn naar dezelfde instantie van een object, dan is het resultaat True.

Voorbeeld:

In het voorbeeld wordt er eerst een type Student gedefinieerd. Bij aanroep van TestObjects wordt er een instantie van het object oStudent1 aangemaakt.

Bij uitvoering van oStudent2 = oStudent1 wordt de referentie naar een object gekopieerd. Het resultaat met de operator Is is daarom True.


  Type Student
    FirstName as String
    Program as String
  End Type
  
  Sub TestObjects
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as Variant
    oStudent2 = oStudent1
    MsgBox Student1 Is Student2 ' True
  End Sub
 

In dit voorbeeld is de uitkomst False omdat oStudent1 en oStudent2 dan wel beide referenties zijn naar een instantie van hetzelfde object maar het zijn twee verschillende instanties omdat ze beide met de operator New zijn aangemaakt.


  Sub TestObjects_v2
    Dim oStudent1 as new Student
    Dim oStudent2 as new Student
    MsgBox oStudent1 Is oStudent2 ' False
  End Sub
 

Help ons, alstublieft!