Fragmenten syntaxis

LibreOffice Basic fragmenten syntaxis.

fragment argument

fragment argument


   {[Optional [ByRef|ByVal]]|ParamArray} argument {{As typename|char}[ = expression]|[()]As Variant}
  

Parameters

Optioneel: Het argument is niet verplicht.

ByRef: Het argument wordt op referentie doorgegeven. ByRef is de standaardwaarde.

ByVal: De waarde wordt meegegeven. Deze waarde kan door de aangeroepen routine worden gewijzigd.

char: Het teken voor de declaratie van het type.

typename: Naam van het primitieve datatype. U kunt ook types specificeren die in bibliotheken en modules zijn gedefinieerd.

= expression: Specificeer een standaardwaarde die overeenkomt met het type. Als u een standaardwaarde voor een argument specificeert, dan is het logisch dat het argument optioneel is.

ParamArray: Gebruik ParamArray als het aantal parameters niet bekend is. Een voorbeeld hiervan is een door de gebruiker gedefinieerde functie in Calc. Als het argument ParamArray gebruikt wordt dan zou het altijd het laatste genoemde argument van de routine moeten zijn.

tip

Bij het gebruik van ParamArray of = expression is het verplicht dat Option Compatible wordt gebruikt in de code van de module voor het uitvoerbare gedeelte van de code.


warning

Bij het gebruik van Option VBASupport 1, Optional worden argumenten zonder standaardwaarde (= expression) geïnitialiseerd op grond van hun gegevenstype, m.u.v het type Variant.


fragment matrix

fragment matrix


   ( [[start To] end], .. )
  

Parameters

start: Ondergrens van een dimensie.

end: Bovengrens van een dimensie.

Indien een matrix meerdere dimensies heeft dan wordt een komma (,) als scheidingsteken gebruikt.

fragment typename

fragment primitieve gegevenstypes


   {Boolean|Byte|Currency|Date|Double|Integer|Long|Object|Single|String|Variant}
  

fragment char

Tekens voor declaratie type


   { % | & | ! | # | $ | @ }
  

Help ons, alstublieft!