Instructie Enum [VBA]

Definieer opsommingen of niet UNO constante groepen. Een opsomming is een waardelijst waarmee het programmeren en het beoordelen van code gemakkelijker zou moeten zijn.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

Syntaxis Enum


    Enum list_name
      ' Object Statement block
    End Enum ' list_name
  

Parameters:

Bij een opsomming worden waarden die logisch gezien bij elkaar horen bij elkaar geplaatst.

Voorbeeld:


    Option VBASupport 1
    Private Enum _WindowManager
      W1ND0WS = 1 ' Windows
      OS2PM = 2 ' OS/2 Presentation Manager
      MACINTOSH = 3 ' Macintosh
      MOTIF = 4 ' Motif Window Manager / Unix-like
      OPENLOOK = 5 ' Open Look / Unix-like
    End Enum
    Public Function WindowManager() As Object
      WindowManager = _WindowManager
    End Function ' <library>.<module>.WindowManager.XXX
  
note

De opsommingswaarden krijgen het gegevenstype Long. Basic-functies zijn de beoordelaars van opsommingen. De namen en waarden van opsommingen moeten uniek zijn in een bibliotheek en tussen modules.


Gebruik:

Het tonen van de gegroepeerde constante waarden van WindowManager:


    Dim winMgr As Object : winMgr = <library>.<module>.WindowManager
    With winMgr
      Print .MACINTOSH, .MOTIF, .OPENLOOK, .OS2PM, .W1ND0WS
    End With
  
tip

Opsommingen kunnen worden uitgebreid naar andere gegevenstypes met gebruik van de instructie Type definities. Het mechanisme wordt aangegeven bij Pythonscripts vanuit BASIC aanroepen.


Instructie Const, constanten

Instructie Option VBASupport

Instructie With

Help ons, alstublieft!