DoEvents-functie

Draagt de besturing over aan het besturingssysteem tijdens de uitvoering van de macro, zodat het de wachtende gebeurtenissen kan verwerken.

note

DoEvents biedt compatibiliteit met VBA. Het retourneert altijd 0. Gebruik ervan in LibreOffice is niet nodig.


Syntaxis:


    [Call] DoEvents[()] As Integer
  

Voorbeeld:

Beide voorbeelden zetten een progressieve teller op de eerste cel van een nieuw geopend Calc-document.


   Sub DoEventsExample
     Dim i As Long, sheet As Object, cell As Object
     sheet = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0) ' blad 1
     cell = sheet.getCellByPosition(0,0) ' cel A1
     For i = 1 To 20000
       cell.setString(Str(i))
       DoEvents
     Next i
   End Sub ' DoEventsExample
  

   Sub DoEvents_example
     Dim i As Long, ui As Object
     GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   	Set ui = CreateScriptService("SFDocuments.Calc", ThisComponent)
     For i = 1 To 20000
       ui.SetValue("A1", i)
       DoEvents
     Next i
     ui.Dispose()
   End Sub ' DoEvents_example
  

Help ons, alstublieft!