Functie CompatibilityMode

De functie CompatibilityMode beheert de runtime mode en beĆÆnvloedt, na elke wijziging van die mode, alle code die daarna wordt uitgevoerd.

warning

Wees voorzichtig met het gebruik van deze functionaliteit, beperk deze bijvoorbeeld tot de conversie van een document.


Syntaxis:


   Compatibiliteitsmodus (Optioneel inschakelen als Boolean) As Boolean
  

Geretourneerde waarde:

CompatibilityMode functie retourneert altijd de modus die actief is na de uitvoering ervan. Dat wil zeggen, als het wordt aangeroepen met een argument, wordt de nieuwe modus geretourneerd; indien aangeroepen zonder een argument, retourneert het de actieve modus zonder deze te wijzigen.

Parameters:

Inschakelen: Stelt de nieuwe compatibiliteitsmodus in of uit wanneer het argument aanwezig is.

note

Functie CompatibilityMode is gerelateerd met Option VBASupport 1, in dat geval retourneert het altijd True. Het staat los van de compiler directive Option Compatible.


Deze functie heeft invloed op of kan nuttig zijn in de volgende situaties:

Voorbeeld:

Uitgaande van een niet LEGE map op file:///home/me/Test


   Sub RemoveDir
   

MsgBox CompatibilityMode() ' False

CompatibilityMode( True ) RmDir( "file:///home/me/Test" ) CompatibilityMode False

MsgBox CompatibilityMode ' False

End Sub

Met CompatibilityMode( True ) treedt er in het programma een fout op, in het andere geval wordt de map Test en de inhoud ervan verwijderd.

Voorbeeld:

Gedrag Dir aanpassen


  Sub VBADirCommand
    CompatibilityMode( Enable := True )  ' Toont ook normale bestanden
    Entry$ = Dir( "file:///home/me/Tmp/*.*", 16 )
    Total$ = ""
    While Entry$ <> ""
      Total$ = Total$ + Entry$ + Chr$(13)
      Entry$ = Dir
    Wend
    MsgBox Total$
    CompatibilityMode Enable := False ' Toont alleen mappen
  End Sub
  

Help ons, alstublieft!