Calc-functies in macro's gebruiken

Naast de interne BASIC-functies, kunt u ook Calc-functies in uw macro's, scripts en in de formules in de cellen gebruiken.

Interne Calc-functies aanroepen in Basic

Gebruik de functie CreateUnoService voor toegang tot de functie com.sun.star.sheet.FunctionAccess service.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een functie MyVlook gedefinieerd die de Calc-functie VLOOKUP aanroept met als argument een matrix. De gevonden waarde wordt geretourneerd.


  Function MyVlook(Lookup, DataArray As Object, Index As Integer, SortedRangeLookup as Byte)
    Dim oService As Object
    Set oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
    ' Gebruik altijd de Engelse functie-naam
    MyVlook = oService.callFunction("VLOOKUP", Array(Lookup, DataArray, Index, SortedRangeLookup))
  End Function
 

De onderstaande macro geeft aan hoe de functie MyVlook kan worden aangeroepen. Eerst wordt er een 5x2 matrix aangemaakt, dan volgt de aanroep van de functie MyVlook en tenslotte wordt het resultaat getoond met MsgBox.


  Sub CallingMyVlook()
    ' Maakt en vult een 5x2 matrix
    Dim myData(1 to 5, 1 to 2) as Variant
    myData(1, 1) = 1 : myData(1, 2) = "Daar ben ik het helemaal niet meer eens"
    myData(2, 1) = 3 : myData(2, 2) = "Niet mee eens"
    myData(3, 1) = 5 : myData(3, 2) = "Neutraal"
    myData(4, 1) = 7 : myData(4, 2) = "Mee eens"
    myData(5, 1) = 9 : myData(5, 2) = "Helemaal mee eens"
    'Zoeken in de matrix
    Dim result as String
    result = MyVlook(4, myData, 2, 1)
    ' Uitvoer: "Niet mee eens"
    MsgBox result
  End Sub
 

Interne Calc-functies in formules gebruiken

Gebruik de formule-tekst om een formule in een cel toe te voegen

note

Bij alle Calc-functies moet de Engelse naam worden gebruikt.


Voorbeeld:


Sub AssignFormulaToCell
REM Plaats een formule in cel A1.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=SUM(B1:B10)"
REM Cel A1 toont de functie-naam in de eigen taal
End Sub

AddIn Calc-functies in BASIC aanroepen

De addIn Calc-functies maken deel uit van de UNO-services com.sun.star.sheet.addin.Analysis, com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions en com.sun.star.sheet.addin.PricingFunctions.

Voorbeeld:


REM Voorbeeld aanroep functie SQRTPI
Functie MySQRTPI(arg as double) als dubbel
  Dim oService as Object
  oService = CreateUnoService("com.sun.star.sheet.addin.Analysis")
  MySQRTPI = oService.getSqrtPi(arg)
End Function

Addin Calc-functies in formules gebruiken

De functie moet worden aangeroepen via de bijbehorende UNO-service-naam.

Voorbeeld:


Sub AssignAddInFormulaToCell
REM Plaatst een addin-functie in cel A1. Als functie-naam wordt de UNO-service-naam gebruikt.
  oCell = ThisComponent.Sheets.getByIndex(0).getCellRangeByName("A1")
  oCell.Formula = "=com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec(B1)"
REM Cel A1 toont de functie-naam in de eigen taal
End Sub

UNO-service-namen voor analyse addIn-functies

In deze lijst staan alle Calc analyse addIn functies en de bijbehorende UNO-service-naam. In het overzicht wordt eerst de Engelse naam genoemd en dan de Nederlandse naam. Die kan gelijk zijn, als er maar een naam staat dan is de functie niet beschikbaar of is de Nederlandse naam niet bekend. (Vertaling overgenomen van wiki.documentfoundation.org/Documentation/Calc_Functions.)

Calc functie-naam

UNO service-naam

SAMENG.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrint

SAMENG.RENTE.V

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAccrintm

AMORDEGRC / AMORDEGRC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmordegrc

AMORLINC / AMORLINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getAmorlinc

BESSELI / BESSEL.I

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesseli

BESSELJ / BESSEL.J

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselj

BESSELK / BESSEL.K

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBesselk

BESSELY / BESSEL.Y

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBessely

BIN2DEC / BIN.2.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Dec

BIN2HEX / BIN.N.HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Hex

BIN2OCT / BIN.N.OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getBin2Oct

COMPLEX / COMPLEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getComplex

CONVERT / CONVERTEREN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getConvert

COUPDAYBS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaybs

COUPDAYS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdays

COUPDAYSNC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupdaysnc

COUPNCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupncd

COUPNUM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCoupnum

COUPPCD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCouppcd

CUMIPMT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumipmt

CUMPRINC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getCumprinc

DEC2BIN / DEC.N.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Bin

DEC2HEX / DEC.N.HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Hex

DEC2OCT / DEC.N.OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDec2Oct

DELTA / DELTA

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDelta

DISC / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDisc

DOLLARDE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarde

DOLLARFR / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDollarfr

DURATION / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getDuration

EDATE/ ZELFDE.DAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEdate

EFFECT / EFFECT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEffect

EOMONTH / LAATSTE.DAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getEomonth

ERF / FOUTFUNCTIE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErf

ERFC / FOUT.COMPLEMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getErfc

FACTDOUBLE / DUBBELE.FACULTEIT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFactdouble

FVSCHEDULE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getFvschedule

GCD / GGD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGcd

GESTEP / GROTER.DAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getGestep

HEX2BIN / HEX.N.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Bin

HEX2DEC / HEX.N.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Dec

HEX2OCT / HEX.N.OCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getHex2Oct

IMABS / C.ABS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImabs

IMAGINARY / C.IM.DEEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImaginary

IMARGUMENT / C.ARGUMENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImargument

IMCONJUGATE/ C.TOEGEVOEGD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImconjugate

IMCOS / C.COS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcos

IMCOSH / IMCOSH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcosh

IMCOT / IMCOT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcot

IMCSC / IMCOSEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsc

IMCSCH / IMCOSECHYP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImcsch

IMDIV / C.QUOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImdiv

IMEXP / C.EXP

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImexp

IMLN / C.LN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImln

IMLOG10 / C.LOG10

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog10

IMLOG2 / C.LOG2

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImlog2

IMPOWER / C.MACHT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImpower

IMPRODUCT / C.PRODUCT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImproduct

IMREAL / C.REEEL.DEEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImreal

IMSEC / IMSEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsec

IMSECH / IMSECH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsech

IMSIN / C.SIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsin

IMSINH / IMSINH

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsinh

IMSQRT / C.WORTEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsqrt

IMSUB / C.VERSCHIL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsub

IMSUM / C.SOM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImsum

IMTAN / IMTAN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getImtan

INTRATE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIntrate

ISEVEN / IS.EVEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIseven

ISODD / IS.ONEVEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getIsodd

LCM / KGV

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getLcm

MDURATION / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMduration

MROUND / AFRONDEN.N.VEELVOUD

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMround

MULTINOMIAL / MULTINOMIAAL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getMultinomial

NETWORKDAYS / NETTO.WERKDAGEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNetworkdays

NOMINAL / NOMINALE.RENTE

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getNominal

OCT2BIN / OCT.N.BIN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Bin

OCT2DEC / OCT.N.DEC

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Dec

OCT2HEX / OCT.N.HEX

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOct2Hex

ODDFPRICE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfprice

ODDFYIELD / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddfyield

ODDLPRICE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlprice

ODDLYIELD / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getOddlyield

PRICE / PRIJS.NOM

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPrice

PRICEDISC / PRIJS.DISCONTO

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricedisc

PRICEMAT / PRIJS.VERVALDAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getPricemat

QUOTIENT / QUOTIENT

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getQuotient

RANDBETWEEN / ASELECTTUSSEN

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getRandbetween

RECEIVED / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getReceived

SERIESSUM / SOM.MACHTREEKS

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSeriessum

SQRTPI / WORTEL.PI

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getSqrtpi

TBILLEQ / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbilleq

TBILLPRICE / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillprice

TBILLYIELD / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getTbillyield

WEEKNUM / WEEKNUMMER

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWeeknum

WORKDAY / WERKDAG

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getWorkday

XIRR / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXirr

XNPV / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getXnpv

YEARFRAC / JAAR.DEEL

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYearfrac

YIELD / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYield

YIELDDISC / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYielddisc

YIELDMAT / ?

com.sun.star.sheet.addin.Analysis.getYieldmat


UNO service-namen van addin-functies met datums

In deze lijst staan alle Calc datum addIn functies en de bijbehorende UNO-service-naam.

Calc functie-naam

UNO service-naam

DAYSINMONTH / DAGENINMAAND

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

DAYSINYEAR / DAGENINJAAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDaysInMonth

MONTHS / MAANDEN

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffMonths

WEEKS / WEKEN

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffWeeks

YEARS / JAREN

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getDiffYears

ROT13 / ROT13

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getRot13

WEEKSINYEAR / WEKENINJAAR

com.sun.star.sheet.addin.DateFunctions.getWeeksInYear


UNO service-namen voor addIn functies met prijzen

Een lijst met alle Calc addIn functies voor prijzen en de bijbehorende UNO service-naam.

Calc functie-naam

UNO service-naam

OPT_BARRIER / OPT_BARRIER

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptBarrier

OPT_PROB_HIT / OPT_PROB_HIT

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbHit

OPT_PROB_INMONEY / OPT_PROB_INMONEY

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptProbInMoney

OPT_TOUCH / OPT_TOUCH

com.sun.star.sheet.addin.PrincingFunctions.getOptTouch


Help ons, alstublieft!