GetPathSeparator Function

Geeft het besturingssysteemafhankelijke mapscheidingsteken dat wordt gebruikt om bestandspaden aan te geven.

Syntaxis:

GetPathSeparator()

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Geen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Het is aanbevolen om te gebruiken:

ConvertFromURL function to convert a file URL to a system file name.

ConvertToURL function to convert a system file name to a file URL.

Zie ook URL-notatie

Help ons, alstublieft!