Functie GetPathSeparator

Geeft het besturingssysteemafhankelijke scheidingsteken dat wordt gebruikt tussen de mappen in het bestandspad.

Syntaxis:

GetPathSeparator()

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Geen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    Sub ExampleGetPathSeparator
      MsgBox GetPathSeparator()
    End Sub
  

Het is aanbevolen om te gebruiken:

De functie ConvertFromURL converteert een bestands-URL naar een systeembestandsnaam.

De functie ConvertToURL converteert een systeembestandsnaam naar een bestands-URL.

Zie ook URL-notatie

Help ons, alstublieft!