GetalOpmaak [VBA]

Retourneert een numerieke expressie die is opgemaakt als een getal.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:

FormatNumber( expression, numDigitsAfterDecimal as Integer, includeLeadingDigit as Integer, useParensForNegativeNumbers as Integer, groupDigits as Integer )

Geretourneerde waarde:

Tekenreeks

Parameters:

Expressie: Vereist. De numeriek expressie dat opgemaakt moet worden.

aantalDecimalen: Optioneel. Een numerieke waarde van het aantal decimalen. Indien weggelaten, wordt standaard de waarde -1 gebruikt, wat betekent dat de standaardinstellingen van de gebruikersinterface (locale) moet worden gebruikt.

includeLeadingDigit: Optional. A vbTriState enumeration value, specifying whether a leading zero should be displayed for fractional values.

useParensForNegativeNumbers: Optional. A vbTriState enumeration value specifying whether negative numbers should be encased in parenthesis.

groupDigits: Optional. A vbTriState enumeration value specifying the number should be grouped (into thousands, etc.), using the group delimiter that is specified on the system's regional settings.

Foutcodes:

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:


    Sub TestFormatNumber
    testName = "Test 1: positive, 2 decimals"
    str2 = "12.20"
    str1 = FormatNumber("12.2", 2, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 2: negative, 20 decimals, use leading zero"
    str2 = "-0.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-.2", 20, vbTrue, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 3: negative, 20 decimals, no leading zero"
    str2 = "-.20000000000000000000"
    str1 = FormatNumber("-0.2", 20, vbFalse, vbFalse, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 4: negative, no leading zero, use parens"
    str2 = "(.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbFalse, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 5: negative, default leading zero, use parens"
    str2 = "(0.20)"
    str1 = FormatNumber("-0.2", -1, vbUseDefault, vbTrue, vbFalse)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)

    testName = "Test 6: group digits"
    str2 = "-12,345,678.00"
    str1 = FormatNumber("-12345678", -1, vbUseDefault, vbUseDefault, vbTrue)
    msgbox( "FormatNumber returned: " + str1 + ", Expected: " + str2)
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!