Round-functie [VBA]

De functie AFRONDEN geeft een afgerond getal terug met een bepaald aantal decimalen.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Vereist. Het getal dat afgerond moet worden.

Aantal: Optioneel. Specificeert het aantal decimalen dat in de afronding wordt meegenomen. Standaard is dit 0.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!