Round-functie [VBA]

De functie AFRONDEN geeft een afgerond getal terug met een bepaald aantal decimalen.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


    Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 
  

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Getal: Vereist. Het getal dat afgerond moet worden.

Aantal: Optioneel. Specificeert het aantal decimalen dat in de afronding wordt meegenomen. Standaard is dit 0.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Round
     Dim r 
     r = Pi
     print r ' 3,14159265358979
     print Round(r, 5) ' 3,14159
     r = exp(1)
     print r ' 2,71828182845904
     print Round(r) ' 3
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!