Functie Input [VBA]

Retourneert de open stroom van een invoer- of binair bestand (tekenreeks).

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


    Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Getal: Vereist. Numerieke expressie die het aantal tekens aangeeft dat moet worden geretourneerd.

#: Optioneel.

Bestandsnummer: Vereist. Elk geldig bestandsnummer.

Foutcodes:

6 Overloop

52 Ongeldige bestandsnaam/ongeldig bestandsnummer

62 Lezen voorbij EOF

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_Input
      Dim MyData
      Open "MyDataFile.txt" For Input As #1
      Do While Not EOF(1)
        MyData = Input(1, #1)
        Print MyData
      Loop
      Close #1
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!