Maand-functie [VBA]

De functie MAAND geeft de gelokaliseerde naam van de maand van een opgegeven maandnummer.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

MAAND: Waarde van 1 t/m 12, januari t/m december, waarvan de gelokaliseerde naam gegeven moet worden.

Afkorten: Optioneel. Een Booleaanse waarde die aangeeft of de naam van de maand moet worden afgekort.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!