Maand-functie [VBA]

De functie MAAND geeft de gelokaliseerde naam van de maand van een opgegeven maandnummer.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


    MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

MAAND: Waarde van 1 t/m 12, januari t/m december, waarvan de gelokaliseerde naam gegeven moet worden.

Afkorten: Optioneel. Een Booleaanse waarde die aangeeft of de naam van de maand moet worden afgekort.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub Example_MonthName
     Dim mBirthday as Integer
     mBirthday = 1
     print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!