FormatDateTime-functie [VBA]

Past een datum- en/of tijdopmaak toe op een datumuitdrukking en retourneert het resultaat als een tekenreeks.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


    FormatDateTime (Date As Date [, NamedFormat As Integer])
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Date: De datumexpressie die moet worden opgemaakt.

NamedFormat: Een optionele vbDateTimeFormat opsomming, die specificeert welk formaat moet worden toegepast op de uitdrukking van datum en tijd. Wanneer dit niet is ingevuld, wordt de waarde vbGeneralDate gebruikt.

Datum- en tijdopmaak (vbDateTimeFormat opsomming)

Benoemde constante

Waarde

Omschrijving

vbGeneralDate

0

Geeft een datum en/of tijd weer zoals gedefinieerd in de algemene datuminstelling van uw systeem. Als er alleen een datum is, wordt er geen tijd weergegeven; Als er alleen een tijd is, wordt er geen datum weergegeven.

vbLongDate

1

Geef een datum weer met de lange datumopmaak die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbShortDate

2

Geef een datum weer met de korte datumopmaak die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbLongTime

3

Geeft een tijd weer zoals gedefinieerd in de instellingen voor lange tijden van uw systeem.

vbShortTime

4

Geeft een tijd weer in 24-uurs opmaak (uu:mm).


Foutcodes:

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Algemene datumopmaak: " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Lange datumopmaak: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Korte datumopmaak: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Lange tijdopmaak: " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Korte tijdopmaak: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!