FormatDateTime-functie [VBA]

Past een datum- en/of tijdnotatie toe op een datumuitdrukking en retourneert het resultaat als een tekenreeks.

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Syntaxis:


    FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])
  

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

DateExpression: Op te maken datumuitdrukking.

NamedFormat: Een optionele vbDateTimeFormat opsomming, die specificeert welk formaat moet worden toegepast op de uitdrukking van datum en tijd. Wanneer dit niet is ingevuld, wordt de waarde vbGeneralDate gebruikt.

Datum- en tijdnotaties (vbDateTimeFormat opsomming)

Benoemde constante

Waarde

Omschrijving

vbGeneralDate

0

Geeft een datum en/of tijd weer zoals gedefinieerd in de algemene datuminstelling van uw systeem. Als er alleen een datum is, wordt er geen tijd weergegeven; Als er alleen een tijd is, wordt er geen datum weergegeven.

vbLongDate

1

Geef een datum weer met de lange datumnotatie die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbShortDate

2

Geef een datum weer met de korte datumnotatie die is opgegeven in de regionale instellingen van uw computer.

vbLongTime

3

Geeft een tijd weer zoals gedefinieerd in de instellingen voor lange tijden van uw systeem.

vbShortTime

4

Geeft een tijd weer in 24-uurs opmaak (uu:mm).


Foutcodes:

13 Gegevenstypen komen niet overeen

Voorbeeld:


    REM ***** BASIC *****
    Option VBASupport 1
    Sub DateFormat
     Dim d as Date
     d = ("1958-01-29 00:25")
     msgbox("Algemene datumnotatie: " & FormatDateTime(d))
     msgbox("Lange datumnotatie: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))
     msgbox("Korte datumnotatie: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))
     msgbox("Lange tijdnotatie: " & FormatDateTime(d,3))
     msgbox("Korte tijdnotatie: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!