SYD-functie [VBA]

Retourneert het berekende dalende afschrijvingspercentage.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Aanschafwaarde is de aanschafprijs van een goed.

Restwaarde is de waarde van een goed aan het eind van de afschrijving.

Levensduur is de afschrijvingsperiode die het aantal perioden bepaalt voor de afschrijving van het goed.

Periode is het periodenummer waarvoor u de afschrijving wilt berekenen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSYD
REM Bereken de jaarlijkse waardevermindering van een activum dat €10.000 kost op
REM het begin van het jaar 1, en heeft een herwinningswaarde van €1.000 na 5 jaar.
Dim syd_yr1 As Double
REM Bereken de afschrijving gedurende jaar 1.
syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )
print syd_yr1 ' syd_yr1 is nu gelijk aan 3000.
End Sub

Help ons, alstublieft!