SLN-functie [VBA]

Retourneert de lineaire afschrijving van een activum voor een periode. Het bedrag van de afschrijving is constant gedurende de afschrijvingsperiode.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


SLN (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Aanschafwaarde is de aanschafprijs van een activum.

Restwaarde is de waarde van een goed aan het eind van de afschrijving.

Levensduur is de afschrijvingsperiode die het aantal perioden bepaalt voor de afschrijving van het activum.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleSLN
REM Bereken de jaarlijkse waardevermindering van een activum dat €10.000 kost op
REM het begin van het jaar 1, en heeft een herwinningswaarde van €1.000 na 5 jaar.
Dim y_dep As Double
y_dep = SLN( 10000, 1000, 6 )
print y_dep ' geeft 1500.
End Sub

Help ons, alstublieft!