Rate-functie [VBA]

Geeft het rentepercentage van een lening of investering.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

Betaling is het te betalen bedrag per periode.

HW is de huidige waarde van de lening/investering.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Schatting (optioneel) bepaalt de geschatte waarde van de rente met doorlopende berekening.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleRate
' Bereken de rentevoet die nodig is om een lening van €100.000 te betalen gedurende
' 6 jaar, met betalingen van €1.500, verschuldigd aan het einde van elke maand.
 Dim mRate As Double
 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )
 print mRate' mRate geeft 0,00213778025343334
End sub

Help ons, alstublieft!