PV-functie [VBA]

Geeft de huidige waarde van een investering die ontstaan is uit een reeks van regelmatige betalingen.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double, Pmt as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

Betaling is het te betalen bedrag per periode.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePV
' Bereken de huidige waarde van een annuïteit die €1000 per maand gedurende 6 jaar betaalt.
' Rente is 10% per jaar en betalingen worden gedaan aan het einde van de maand.
Dim pv1 As Double
pv1 = PV( 0.1/12, 72, -1000 )
print HW1 ' HW1 geeft 53978,6654781073.
End Sub

Help ons, alstublieft!