PPmt-functie [VBA]

Retourneert voor een bepaalde periode de betaling aan de opdrachtgever voor een investering die gebaseerd is op periodieke en constante betalingen en een constante rentevoet.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


Pmt( Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant] )

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

Per Het periodenummer waarvoor u de hoofdsom wilt berekenen (moet een geheel getal zijn tussen 1 en Nper).

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

HW (optioneel) is de (huidige) contante waarde van een investering.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExamplePPmt
'Bereken de hoofdbetalingen tijdens maanden 4 en 5, voor een lening die volledig moet worden betaald
'meer dan 6 jaar. Rente is 10% per jaar en betalingen worden gedaan aan het einde van de maand.
Dim ppMth4 As Double
Dim ppMth5 As Double
'Hoofdbetaling tijdens maand 4:
ppMth4 = PPmt( 0.1/12, 4, 72, 100000 )
print PBET4 ' PBET4 geeft -1044,94463903636.
'Hoofdbetaling tijdens maand 5:
ppMth5 = PPmt( 0.1/12, 5, 72, 100000 )
print PBET5' PBET5 geeft -1053,65251102833.
End Sub

Help ons, alstublieft!