Pmt-functie [VBA]

Berekent de constante periodieke betalingen voor een lening of investering.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


Pmt( Rate as Double, NPer as Double , PV as Double , [FV as Variant], [Due as Variant] )

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

HW is de (huidige) contante waarde van een investering.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd;

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASUPPORT 1
'Bereken de maandelijkse betalingen aan een lening die over 6 jaar volledig moet zijn betaald.
'Rente is 10% per jaar en betalingen worden gedaan aan het einde van de maand.
Sub ExamplePmt
 Dim myPmt As Double
 myPmt = Pmt( 0.1/12, 72, 100000 )
 print MyPmt ' geeft -1852,58377757705
End Sub

Help ons, alstublieft!