NPer-functie [VBA]

Berekent het aantal periodes voor een lening of een investering.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


NPer (Rate as Double, Pmt as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

RB is de constante betaling (terugkerend) die regelmatig per periode is betaald.

HW is de (huidige) contante waarde van een investering.

TW (optioneel) is de toekomstige waarde van een lening/investering.

Verschuldigd (optioneel) definieert of betaald moet worden aan het begin of einde van een periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleNPer
 Dim period As Double
 period = NPer( 0.06, 153.75, 2600)
 Print period ' geeft -12,02. De betalingstermijn bedraagt 12,02 periodes.
End Sub

Help ons, alstublieft!