Functie MIRR [VBA]

Berekent de gewijzigde interne rentevoet in een reeks van investeringen.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Waarden(): Een reeks cashflows, die een reeks betalingen en inkomsten vertegenwoordigen, waar negatieve waarden worden behandeld als betalingen en positieve waarden als inkomen. Deze matrix moet tenminste één negatieve en ten minste één positieve waarde bevatten.

Investering is de rentekoers van de investeringen (de negatieve waarden van de matrix)

HerinvesteringsKoers: de rentekoers van de herinvestering (de positieve waarden van de matrix)

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleMIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -5
 cashFlow(1) = 10
 cashFlow(2) = 15
 cashFlow(3) = 8
 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100
 Print mirrValue ' geeft 94,16. Het gewijzigde interne rendement van de kasstroom.
End Sub

Help ons, alstublieft!