Functie IRR [VBA]

Berekent het interne rendement van een belegging.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


IRR(ValueArray as Double , [Guess as Variant]) As Double

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

ValueArray: De matrix van waarden van de cashflow. De waarden vertegenwoordigen cashflowwaarden met regelmatige tussenpozen, ten minste één waarde moet negatief zijn (betalingen) en ten minste één waarde moet positief zijn (inkomen).

Guess: Een eerste schatting van wat de IRR zal zijn.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


REM ***** BASIC *****
Option VBASupport 1
Sub ExampleIRR
 Dim cashFlow(0 to 3) As Double
 cashFlow(0) = -10000
 cashFlow(1) = 3500
 cashFlow(2) = 7600
 cashFlow(3) = 1000
 irrValue = IRR(cashFlow) * 100
 Print irrValue ' geeft 11,3321028236252 . Het interne rendement van de kasstroom.
End Sub

Help ons, alstublieft!