Functie IPmt [VBA]

Berekent de periodieke afschrijving voor een investering met regelmatige betalingen en een constante rentevoet.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


IPmt(Rate as Double, Per as Double, NPer as Double, PV as Double, [FV as Variant], [Due as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Rente is het periodieke rentepercentage.

Per is de termijn waarvoor de samengestelde rente wordt berekend. Periode=NPer als voor de laatste termijn samengestelde rente wordt berekend.

NPer is het totale aantal perioden gedurende welke terugkerende betalingen worden verricht.

HW is de contante geldswaarde op dit moment in reeks van betalingen.

TW (optioneel) is de gewenste waarde (toekomstige waarde) aan het einde van de termijnen.

Verschuldigd (optioneel) is vervaldatum voor de betalingen per periode.

0 - de betaling is aan het einde van de periode verschuldigd;

1 - de betaling is aan het begin van de periode verschuldigd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleIPmt
 Dim myIPmt As Double
 myIPmt = IPmt(0.05,5,7,15000)
 Print myIPmt ' geeft -352,97 valuta-eenheden. De samengestelde rente gedurende de vijfde periode (jaar) is 352,97 valuta-eenheden.
End Sub

Help ons, alstublieft!