Functie DDB [VBA]

Berekent de afschrijving van een activa voor een opgegeven periode met behulp van de rekenkundig-degressieve afwaarderingsmethode.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Geretourneerde waarde:

Double

Parameters:

Aanschafwaarde duidt de initiële kosten van een goed aan.

Restwaarde geeft de waarde van een goed aan het eind van zijn levensduur aan.

Levensduur is het aantal termijnen (bijvoorbeeld jaren of maanden) dat het goed moet worden gebruikt.

Periode definieert de periode waarvoor de waarde moet worden berekend.

Factor (optioneel) is de factor waarmee de afwaardering afneemt. Als er geen waarde wordt opgegeven wordt standaard factor 2 gebruikt.

Gebruik deze manier van afwaarderen als u een hogere initiële afwaarderingswaarde nodig hebt (in tegenstelling tot lineaire afwaardering). De afwaarderingswaarde wordt met elke termijn kleiner. Deze methode wordt doorgaans gebruikt voor goederen waarvan het waardeverlies hoger is kort na de aankoop (bijv. voertuigen, computers). Merk op dat de boekwaarde nooit nul zal bereiken met deze berekeningsmethode.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleDDB
 Dim ddb_yr1 As Double
 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)
 Print ddb_yr1 ' geeft 1,721.81 valuta-units.
End Sub

Help ons, alstublieft!