Functie CreateObject

Maakt een UNO-object. Op Windows kan het ook OLE-objecten maken.

Met deze methode kunnen exemplaren gemaakt worden van het type dat als parameter doorgegeven wordt.

Syntaxis:

oObj = CreateObject(type)

Parameters:

type: een tekenreeks die het type object aangeeft dat aangemaakt moet worden.

Voorbeeld:


  Type address
    Name1 As String
    City As String
  End Type
   
  Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
  End Sub
 

Help ons, alstublieft!