CreateUnoValue-functie

Geeft een object dat voor een nauwkeurig getypeerde waarde staat die naar het Uno-typesysteem verwijst.

Het object wordt automatisch geconverteerd naar een 'Any' van het overeenkomstige type wanneer het aan Uno doorgegeven wordt. Het type moet gespecificeerd worden met zijn volledige Uno-typenaam.

Notitiepictogram

De LibreOffice-API maakt regelmatig gebruik van het Any-type. Het is de tegenhanger van het Variant-type dat bekend is uit andere omgevingen. Het Any-type omvat één willekeurig Uno-type en wordt in algemene Uno-interfaces gebruikt.


Syntaxis:

oUnoWaarde = CreateUnoValue( "[]byte", MijnBASICWaarde ) ' om een byte-reeks te krijgen.

If CreateUnoValue cannot be converted to the specified Uno type, and error occurs. For the conversion, the TypeConverter service is used.

This function is intended for use in situations where the default Basic to Uno type converting mechanism is insufficient. This can happen when you try to access generic Any based interfaces, such as XPropertySet::setPropertyValue( Name, Value ) or X???Container::insertBy???( ???, Value ), from LibreOffice Basic. The Basic runtime does not recognize these types as they are only defined in the corresponding service.

In this type of situation, LibreOffice Basic chooses the best matching type for the Basic type that you want to convert. However, if the wrong type is selected, an error occurs. You use the CreateUnoValue() function to create a value for the unknown Uno type.

You can also use this function to pass non-Any values, but this is not recommend. If Basic already knows the target type, using the CreateUnoValue() function will only lead to additional converting operations that slow down the Basic execution.

Help ons, alstublieft!