Object ThisComponent

In Basic macro's staat ThisComponent voor het huidige document. U kunt met dit object van de actieve component de methodes aanroepen en zo onder meer de eigenschappen lezen en wijzigen. De beschikbare eigenschappen en methoden via ThisComponent verschillen per type document.

Syntaxis:


  ThisComponent

Als het actieve venster een Base-form, query, rapport, tabel of view is, dan geeft ThisComponent informatie over het huidige Form.

tip

Als het actieve venster een Basic IDE is, dan geeft het object ThisComponent de component aan die de eigenaar van het huidige script is.


Voorbeeld:


Sub Main
' werkt de 'Inhoudsopgave' in een tekstdocument bij
Dim allindexes, index As Object
    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()
    index = alleindices.getByName("Inhoudsopgave1")
    ' gebruik de standaardnaam voor Inhoudsopgave en een 1
    index.update()
End Sub

Help ons, alstublieft!