Functie GetProcessServiceManager

Geeft de ProcessServiceManager (centrale Uno-ServiceManager) terug.

Dit is nodig als een service moet worden verbonden met behulp van CreateInstanceWithArguments.

Syntaxis:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Voorbeeld:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' dit is hetzelfde als de volgende instructie:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Help ons, alstublieft!