Functie CreateUnoService

Maakt met de ProcessServiceManager een Uno-service aan.

Syntaxis:


   CreateUnoService(serviceName As String) As Object
 
tip

Een lijst met beschikbare services: com::sun::star Module.


Voorbeeld:

In het voorbeeld wordt met de functie FileExists, die de service com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess gebruikt, getest of het bestand (dat met het pad is aangegeven) bestaat.


  Function FileExists(sPath as String) As Boolean
    Dim svcSFA As Object
    Set svcSFA = CreateUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
    Dim bExists As Boolean : bExists = svcSFA.exists(sPath)
    Dim bIsFolder As Boolean : bIsFolder = svcSFA.IsFolder(sPath)
    FileExists = bExists And Not bIsFolder
  End Function ' FileExists
 
tip

Er is een uitgebreide online documentatie van de UNO-services op de api.libreoffice.org website. Een beschrijving van de in het voorbeeld gebruikte methoden staat hier: Service SimpleFileAccess.


Voorbeeld:

De volgende code start met gebruik van de service com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker de dialoog om een bestand te openen.


Sub Main
  fNaam = BestandOpenenDialoog ("Kies een bestand")
  Print "Gekozen bestand: "+fNaam
End Sub
 
Function FileOpenDialog(title As String) As String
  res = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")
  filepicker.Title = title
  If res.OK = filepicker.execute() Then 
    files = filepicker.getSelectedFiles()
    FileOpenDialog=files(0)
  EndIf
End Function ' Main

Help ons, alstublieft!