Functie TwipsPerPixelY

Geeft het aantal twips die overeenkomen met de hoogte van een pixel terug.

Syntaxis:


n = TwipsPerPixelY

Teruggegeven waarde:

Integer

Voorbeeld:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twips * " & TwipsPerPixelY() & " Twips",0,"Pixelgrootte"
End Sub

Help ons, alstublieft!