Functie GetSolarVersion

Retourneert het interne getal van de huidige LibreOffice versie.

Syntaxis:


s = GetSolarVersion

Teruggegeven waarde:

String

Voorbeeld:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,"Versienummer van de solar technologie"
End Sub

Help ons, alstublieft!