Functie Environ

Geeft de waarde van een omgevingsvariabele terug als een tekenreeks. Omgevingsvariabelen zijn afhankelijk van het respectievelijke besturingssysteem.

Syntaxis:


Environ (Omgeving As String)

Teruggegeven waarde:

String

Parameters:

Omgeving: Omgevingsvariabele waarvoor de waarde moet worden teruggegeven.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Map voor tijdelijke bestanden:"
End Sub

Help ons, alstublieft!