Functie GetSystemTicks

Geeft de het aantal systeemtikken terug die door het besturingssysteem opgegeven worden. Deze functie kan worden gebruikt om bepaalde processen te optimaliseren.

Syntaxis:


GetSystemTicks()

Teruggegeven waarde:

Long

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTik & " tikken" ,0,"De pauze duurde :"
End Sub

Help ons, alstublieft!