Instructie WaitUntil

Onderbreekt de uitvoering van het programma tot de gespecificeerde tijd is verlopen.

Syntaxis:

WaitUntil-tijd

Parameters:

Time: Een datum en tijd expressie die de datum en de tijd bevat, waarop moet worden gewacht voor het uitvoeren van het programma.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    REM Wacht tot 6:00 uur en voer dan MijnMacro uit.
    REM Als het 6:00 uur is geweest, exit.
    Sub ExampleWaitUntil
    Dim vTimeschedule As Double
      vTimeSchedule = Date() + TimeValue("18:00:00")
      If vTimeSchedule < Now() Then Exit Sub
      WaitUntil vTimeSchedule
      Call MyMacro
    End Sub
  

Help ons, alstublieft!