Instructie Wait

Onderbreekt de uitvoering van het programma voor de bepaalde tijd in milliseconden.

Syntaxis:

Wait millisec

Parameters:

millisec: Numerieke expressie die de tijd (in milliseconden) bevat waar de uitvoering van het programma op moet wachten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTik & " tikken" ,0,"De pauze duurde :"
End Sub

Help ons, alstublieft!