Functie Shell

Start een andere toepassing en definieert de respectievelijke vensterstijl, indien nodig.

Syntaxis:

Shell (Padnaam As String[, Windowstyle As Integer[, Param As String[, bSync]]])

Parameters:

Padnaam

Naam van het programma dat u wilt starten, eventueel met volledig pad en/of argumenten.

Vensterstijl

Optionele integer-expressie die de stijl specificeert van het venster waarin het programma wordt uitgevoerd.

note

De parameter Windowsstyle is alleen effectief op Windows-systemen. Op andere systemen wordt de parameter genegeerd.


De volgende waarden zijn mogelijk:

Windowstyle

Betekenis

0

De focus is op het verborgen programmavenster.

Niet geïmplementeerd in LibreOffice.

1

De focus is op het programmavenster in standaardgrootte.

Niet geïmplementeerd in LibreOffice.

2

De focus is op het geminimaliseerde programmavenster.

3

De focus is op het gemaximaliseerde programmavenster.

4

Programmavenster van standaardgrootte, zonder focus.

Niet geïmplementeerd in LibreOffice.

6

Geminimaliseerd programmavenster, focus blijft op het actieve venster.

Niet geïmplementeerd in LibreOffice.

10

Weergave op volledig scherm.


note

Windowstyle 3 en 10 zijn gelijkwaardig in Windows-systemen.


Parameter

Tekenreeks die aanvullende argumenten specificeert die aan het programma worden doorgegeven.

bSync

Als deze waarde op Waar is ingesteld, wachten de opdracht Shell en alle LibreOffice-taken tot het Shell-proces voltooid is. Is de waarde op Onwaar ingesteld, dan reageert de shell onmiddellijk. De standaardwaarde is Onwaar.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

53 Bestand niet gevonden

73 Niet geïmplementeerd

Voorbeeld:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Help ons, alstublieft!