Functie Shell

Start een andere toepassing en definieert de respectievelijke vensterstijl, indien nodig.

Syntaxis

Shell (Padnaam As String[, Vensterstijl As Integer][, Param As String][, bSync])

Parameter

Padnaam

Volledige pad- en programmanaam van het programma dat u wilt starten.

Vensterstijl

Optionele integere expressie die het opmaakprofiel specificeert van het venster waarin het programma uitgevoerd wordt. De volgende waarden zijn mogelijk:

0

De focus is op het verborgen programmavenster.

1

De focus is op het programmavenster in standaardgrootte.

2

De focus is op het geminimaliseerde programmavenster.

3

De focus is op het gemaximaliseerde programmavenster.

4

Programmavenster van standaardgrootte, zonder focus.

6

Geminimaliseerd programmavenster, focus blijft op het actieve venster.

10

Weergave op volledig scherm.


Param

Elke tekenreeks die de opdrachtregel specificeert die u wilt doorgeven.

bSync

Als deze waarde op Waar is ingesteld, wachten de opdracht Shell en alle LibreOffice-taken tot het Shell-proces voltooid is. Is de waarde op Onwaar ingesteld, dan reageert de shell onmiddellijk. De standaardwaarde is Onwaar.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

53 Bestand niet gevonden

73 Niet geïmplementeerd

Voorbeeld


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Help ons, alstublieft!