Andere opdrachten

Hier kunt u alle functies en instructies vinden die niet zijn opgenomen in de andere categorieën.

Instructie Beep

Laat een toon horen door de speaker van de computer. De toon is systeem-afhankelijk en het volume en hoogte kan in het algemeen niet worden gewijzigd.

Functie Shell

Start een andere toepassing en definieert de respectievelijke vensterstijl, indien nodig.

Instructie Wait

Onderbreekt de uitvoering van het programma voor de bepaalde tijd in milliseconden.

Instructie WaitUntil

Onderbreekt de uitvoering van het programma tot de gespecificeerde tijd is verlopen.

Functie GetSystemTicks

Geeft de het aantal systeemtikken terug die door het besturingssysteem opgegeven worden. Deze functie kan worden gebruikt om bepaalde processen te optimaliseren.

Functie GetPathSeparator

Geeft het besturingssysteemafhankelijke scheidingsteken dat wordt gebruikt tussen de mappen in het bestandspad.

Functie Environ

Geeft de waarde van een omgevingsvariabele terug als een tekenreeks. Omgevingsvariabelen zijn afhankelijk van het respectievelijke besturingssysteem.

Functie GetSolarVersion

Retourneert het interne getal van de huidige LibreOffice versie.

Functie GetGuiType

Geeft een numerieke waarde die de grafische gebruikersinterface specificeert.

Functie TwipsPerPixeIX

Geeft het aantal twips die overeenkomen met de breedte van een pixel terug.

Functie TwipsPerPixelY

Geeft het aantal twips die overeenkomen met de hoogte van een pixel terug.

Specificatie GlobalScope

Om persoonlijke en gedeelde bibliotheek-containers (Applicatie Macro's of Mijn macro's) binnen een document te beheren, gebruik de specificatie GlobalScope.

Help ons, alstublieft!