Functie StrReverse [VBA]

Geeft de tekenreeks terug in omgekeerde tekenvolgorde.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


Syntaxis:


StrReverse (Text1 As String)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Tekst1: De tekenreeks waarin in omgekeerde tekenvolgorde moet worden gezocht.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleReverse
 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"
End Sub

Help ons, alstublieft!