Functie InStrRev [VBA]

Geeft de positie van een tekenreeks in een andere tekenreeks, vanaf de rechterzijde van de tekenreeks.

warning

Deze constante, functie of object, is ingeschakeld met de instructie Option VBASupport, geplaatst voor het uitvoerbare programmacode in een module.


De InStrRev-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:


InStrRev (StringCheck As String, StringMatch As String [,Start As Long] [, Compare As Integer])

Geretourneerde waarde:

Long

Parameters:

StringCheck: De tekenreeksexpressie waarnaar u wilt zoeken.

StringMatch: De tekenreeksexpressie waarnaar u wilt zoeken.

Start: Een optionele numerieke expressie die de positie vanaf links in een tekenreeks aangeeft waar het zoeken naar de gespecificeerde subtekenreeks moet beginnen. Als u deze parameter weglaat, begint de zoekopdracht bij het eerste teken van de tekenreeks. De maximaal toegestane waarde is 65535.

Vergelijk: Optionele numerieke uitdrukking die het soort vergelijking bepaalt. De waarde van deze parameter kan zijn

1: De standaardwaarde 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is.

0: De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

Stel de parameter Compare niet in als de eerste retourparameter is weggelaten, om een runtime-error te voorkomen.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
 sInput = "The book is on the table"
 iPos = InStrRev(sInput,"het",10,1) ' Uitvoer: 1, het zoeken is niet hoofdlettergevoelig
 Print iPos 
 iPos = InStrRev(sInput,"het",100,0) ' Uitvoer: 0, het zoeken is hoofdlettergevoelig
 Print iPos
End Sub

Help ons, alstublieft!