Functie StrComp

Vergelijkt twee tekenreeksen en geeft een geheel getal als het resultaat van de vergelijking.

Syntaxis:


StrComp (Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Vergelijken])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameter:

Tekst1: Een tekenreeks

Tekst2: Een tekenreeks

Vergelijk: Met deze optionele parameter wordt de vergelijkingsmethode ingesteld. Als Vergelijk = 1, is de tekenreeksvergelijking hoofdlettergevoelig. Is Vergelijk = 0, dan wordt er geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Teruggegeven waarde

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleStrComp
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = Str$(iVar)
    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)
End Sub

Help ons, alstublieft!