Functie InStr

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

De Instr-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:


InStr ([Start As Long,] String1 As String, String2 As String[, Compare]) As Integer

Geretourneerde waarde:

Integer

Parameters:

Start: Een numerieke expressie die de positie in een tekenreeks markeert waar het zoeken naar de opgegeven subtekenreeks begint. Als u deze parameter weglaat, begint de zoekopdracht bij het eerste teken van de tekenreeks. De minimaal toegestane waarde is 1. De maximaal toegestane waarde is 2.147.483.648.

String1: De tekenreeksexpressie waarnaar u wilt zoeken.

String2: De tekenreeksexpressie waarnaar u wilt zoeken.

Compare: Optionele numerieke uitdrukking die het type vergelijking definieert. De waarde van deze parameter kan 0 of 1 zijn. De standaardwaarde van 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is. De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

De parameter Vergelijk moet, om een run-time fout te vermijden, niet worden ingesteld als de parameter Start is weggelaten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Help ons, alstublieft!