InStr-functie

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

De Instr-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:


InStr ([Start As Integer,] Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Vergelijken])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Start: Een numerieke expressie die de positie in een tekenreeks aangeeft waar het zoeken naar de gespecificeerde subtekenreeks moet beginnen. Als u deze parameter weglaat, begint de zoekopdracht bij het eerste teken van de tekenreeks. De toegestane maximumwaarde is 65535.

Tekst1: De tekenreeks waarin moet worden gezocht.

Tekst2: De tekenreeks waarnaar moet worden gezocht.

Vergelijken: Optionele numerieke expressie die het type vergelijking definieert. De waarde van deze parameter kan 0 of 1 zijn. De standaardwaarde 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is. De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

De parameter Compare moet, om een runtime-fout te vermijden, niet worden ingesteld als de eerste parameter (Start) is weggelaten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInvoer = "Office"
    iPos = Instr(sInvoer,"c")
    Print iPos
End Sub

Help ons, alstublieft!