InStr-functie

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

De Instr-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:


InStr ([Start As Integer,] Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Vergelijken])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Start: Numerieke expressie die de positie van het teken aangeeft in de tekenreeks waar het zoeken naar de gespecificeerde tekenreeks begint. Als u deze parameter niet gebruikt dan wordt vanaf het begin gezocht. De minimale waarde is 1. De maximale waarde is 2.147.483.648.

Tekst1: De tekenreeks waarin moet worden gezocht.

Tekst2: De tekenreeks waarnaar moet worden gezocht.

Vergelijken: Optionele numerieke expressie die het type vergelijking definieert. De waarde van deze parameter kan 0 of 1 zijn. De standaardwaarde 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is. De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

De parameter Vergelijk moet, om een runtime-fout te vermijden, niet worden ingesteld als de parameter Start is weggelaten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInvoer = "Office"
    iPos = Instr(sInvoer,"c")
    Print iPos
End Sub

Help ons, alstublieft!