InStr-functie

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

De Instr-functie geeft de positie terug waar de overeenstemming werd gevonden. Als de tekenreeks niet wordt gevonden geeft de functie 0 terug.

Syntaxis:


InStr ([Start As Integer,] Tekst1 As String, Tekst2 As String[, Vergelijken])

Teruggegeven waarde:

Integer

Parameters:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Tekst1: De tekenreeks waarin moet worden gezocht.

Tekst2: De tekenreeks waarnaar moet worden gezocht.

Vergelijken: Optionele numerieke expressie die het type vergelijking definieert. De waarde van deze parameter kan 0 of 1 zijn. De standaardwaarde 1 specificeert een tekstvergelijking die niet hoofdlettergevoelig is. De waarde 0 specificeert een binaire vergelijking die hoofdlettergevoelig is.

De parameter Compare moet, om een runtime-fout te vermijden, niet worden ingesteld als de eerste parameter (Start) is weggelaten.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInvoer = "Office"
    iPos = Instr(sInvoer,"c")
    Print iPos
End Sub

Help ons, alstublieft!