Tekenreekslengte bewerken

De volgende functies worden gebruikt om tekenreekslengte te bepalen en tekenreeksen te vergelijken.

InStr-functie

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

Len-functie

Geeft het aantal tekens in een tekenreeks terug of het aantal bytes dat nodig is om een variabele op te slaan.

StrComp-functie

Vergelijkt twee tekenreeksen en geeft een geheel getal als het resultaat van de vergelijking.

Help ons, alstublieft!