Tekenreekslengte bewerken

De volgende functies worden gebruikt om tekenreekslengte te bepalen en tekenreeksen te vergelijken.

Functie InStr

Geeft de positie van een tekenreeks binnen een andere tekenreeks terug.

Functie Len

Geeft het aantal tekens in een tekenreeks terug of het aantal bytes dat nodig is om een variabele op te slaan.

Functie StrComp

Vergelijkt twee tekenreeksen en geeft een geheel getal als het resultaat van de vergelijking.

Help ons, alstublieft!