ConvertFromUrl-functie

Converteert een bestands-URL naar een systeembestandsnaam.

Syntaxis:


ConvertFromURL(bestandsnaam)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Bestandsnaam: Een bestandsnaam als een tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    systeemBestand$ = "c:\map\mijntekst.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Help ons, alstublieft!