ConvertToUrl-functie

Converteert een systeembestandsnaam naar een bestandsURL.

Syntaxis:


ConvertToURL(bestandsnaam)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Bestandsnaam: een bestandsnaam als tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


    systeemBestand$ = "c:\map\mijntekst.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Help ons, alstublieft!