Functie UCase

Converteert kleine letters in een tekenreeks naar hoofdletters.

Zie ook: Functie LCase

Syntaxis:

UCase (Tekst As String)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks die moet worden geconverteerd.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Help ons, alstublieft!