Functie RTrim

Verwijdert alle spaties aan het einde van een tekenreeks.

Zie ook: Functie LTrim

Syntaxis:


RTrim (Tekst As String)

Geretourneerde waarde:

String

Parameters:

Tekst: Elke tekenreeks.

Foutcodes:

5 Ongeldige aanroep van procedure

Voorbeeld:


Sub ExampleSpaces
Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String
  sText2 = " <*Las Vegas*> "
  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)
  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "
  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)
  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)
  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"
  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"
  MsgBox sOut
End Sub

Help ons, alstublieft!