Instructie RSet

Lijnt een tekenreeks binnen een tekenreeksvariabele rechts uit of kopieert een door de gebruiker gedefinieerd type variabele in een ander.

Syntaxis:


RSet Tekst As String = Tekst of RSet Variabele1 = Variabele2

Parameters:

Tekst: Elke String-variabele.

Tekst: Tekenreeks die rechts moet worden uitgelijnd binnen de tekenreeksvariabele.

Variabele1: gebruikergedefinieerde variabele als doel voor de gekopieerde variabele.

Variabele2: gebruikergedefinieerde variabele die moet worden gekopieerd naar een andere variabele.

Als de tekenreeks korter is dan de tekenreeksvariabele, lijnt RSet de tekenreeks rechts uit binnen de tekenreeksvariabele. Elk overblijvend teken in de tekenreeksvariabele wordt vervangen door een spatie. Als de tekenreeks langer is dan de tekenreeksvariabele, worden tekens die de lengte van de variabele overschrijden, afgebroken en worden alleen de overblijvende tekens rechts uitgelijnd binnen de tekenreeksvariabele.

De RSet-instructie kan ook worden gebruikt om variabelen van het ene door de gebruiker gedefinieerd type, aan die van een ander type toe te kennen.

Het voorbeeld gebruikt de RSet- en LSet-instructies om de linkse en rechtse uitlijning van een tekenreeks te veranderen.

Voorbeeld:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Lijnt "SBX" rechts uit in een tekenreeks van 40-tekens
  ' Vervangt sterretjes door spaties
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Lijnt "SBX" links uit in een tekenreeks van 40-tekens
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Help ons, alstublieft!